torsdag 26 april 2012

Lästips

Bra artikel.
"Var det oundvikligt att Israels födelse skulle skapa bitter konflikt? Och vad var orsakerna till att det blev så? Vissa ser sionismen som ett europeiskt kolonialprojekt byggt på förakt för landets araber och därför dömt att hamna på kollisionskurs med dessa. Andra hävdar att det hade funnits möjligheter till fredlig samexistens om bara araberna hade visat större kompromissvilja. Israel/Palestina är ett typexempel på en konflikt där de bägge sidorna har skapat helt olika berättelser om de avgörande historiska händelserna.
I dag förs också en kamp om världsopinionen. Vilken version ska folk ta till sig? Den sionistiska enligt vilken ett fredsvilligt Israel kämpar för sin överlevnad i en omgivning av komplett fientlighet? Eller den palestinska enligt vilken den sionistiska staten utövar kolonialistisk apartheid mot en försvarslös befolkning?"
Läs hela Svante Lundgrens understreckare.

Specialblogg om Myggor och tigrar (klicka på bilden)