Elefanten kanske. För nu handlar det ju inte länge om ”vi” (som tror på mångfald, tolerans och goda värderingar) mot ”dom” (de enstaka extremistiska knäppskallarna).