tisdag 1 november 2011

Dagens citat

"Höns Kören:

Vi deklamerar att Vi har ett flertal känsligt
objektiva känslor inför döden. Vi tycker
att den grymhetstörstande förbirusande
Existensen föranråder Oss och missfördömer
Oss. Vi tycker att det måste finnas mat i vårat
tråg när frosten fryser.
En liten kyckling är just därför död nu. Den
var så sjuk och liten och hade ätit Apälsin.
Den hade ont och hade svårt att fylla
andedräkten. Vi måste sitta på våra pinnar
av säkerhetsskäl. Den pep nerifrån golvet i
sågspånet. Dens smärtas bulkande magpåse
skrek av ont. Den var så lämnad ensam och hade Ingen."

Ur Liknöjd fauna, Aase Berg

Specialblogg om Myggor och tigrar (klicka på bilden)