måndag 27 december 2010

Kungahuset Netto de Bar i Gaggböle

Det blev lite diskussioner om Gaggböles egentliga statsskick. På annandag jul var det. De urartade aldrig till några grova dispyter, särskilt inte med handgemäng, men det kan nog vara på sin plats att klargöra att Gaggböle, precis som Mumindalen och Monaco och några till ställen, är en monarki.
Det är familjen Netto de Bar som styr, utan särskilt mycket knorr från Gaggböles skattebetalare.
Om man går till kungahusets officiella historiebok, som delas ut till alla gaggbölebarn då de fyller sju år, utökas kunskapen om den kungliga familjen sålunda:
"Kungahuset Netto de Bar regerar i Gaggböle ända sedan 200 omfång tillbaka i tiden av den tidsperiod som motsvarar den tid som det tar för jorden att röra sig ett varv runt solen."
Det är så man uttrycker 200 år på skriftgaggböliska, som skiljer sig ganska mycket från talgaggböliska.
I historieboken står vidare:
"Det var då roboten Ale Pop Annas officer, Baptise Jante Netto de Bar, även furste av Verop Konto, blev vald till kung av folkrepresentationen i Gaggböle vid ett möte i Bölebo, trots att han inte kom från Gaggböle utan från Raggböle".
Roboten Ale pop Anna, ja. Han ansågs lite modern ett tag för att han var sprungen ur revolutionen i Raggböle. Men nu ska vi inte trassla in oss i detaljer: historieboken konstaterar att "roboten Ale pop Anna hade en annan officer som nästan blev kung i Gaggböle 200 omfång tillbaka i tiden av den tidsperiod som motsvarar den tid som det tar för jorden att röra sig ett varv runt solen. Men Baptise Jante Netto de Bar, furste av Verop Konto, var bättre och fick flest röster."
Därmed lämnar vi historieboken.
Den viktigaste orsaken till att det fortfarande är monarki i Gaggböle är klänningarna, bröllopen, miljön, de fattiga och/eller sjuka barnen och jultalen, gärna med korvstoppning i en stor och praktfull flervåningsbyggnad avsedd som bostad åt kunglig eller adlig person, som man uttrycker slott på officiell skriftgaggböliska.
Klänningarna: Gaggböles kvinnor går mestadels enkelt klädda men tycker om att drömma sig bort.
Bröllopen: skilsmässostatistiken i Gaggböle är hög, varför romantiska bröllop lockar fram många tårar.
Miljön är kungens bord, och hans största oro är att det föds för många barn utanför Gaggböle, även om han inte alltid räknar helt rätt.
De fattiga och/eller sjuka barnen ligger drottning Mimosa Slavhitler särskilt varmt om hjärtat. Mimosa Slavhitlers pappa bodde i ett rajtantajtanland ända till 1938, då han ansåg sig föranledd att flytta till ett annat kul land med stora möjligheter där han stannade till 1945, en tidpunkt då han ansåg sig föranledd att flytta tillbaks till det andra roliga landet där han ansåg sig föranledd att stanna till 1957, då det föreföll möjligt och fördelaktigt att återvända till det andra roliga landet.
Resor har alltid varit en viktigt inslag i alla gaggböleregenters liv.

Jultalen analyseras varje år av retorikexperterna i Gaggböle. Officiell gaggböliska är svår. I år lät jultalet sålunda:

Personer från Gaggböle som man tycker mycket om, eller blir mycket glad över, i utlandet eller i hemmet eller i hemtrakten!
Den som just nu talar har på grund av inre drivkrafter uppställt som personligt mål att önska åt dem som just nu blir tilltalade en förlängning i tiden av den stora högtiden till minne av Kristi födelse med ett överskott av de nödvändiga egenskaperna för att fungera tillfredsställande.
Vid denna tidpunkt, under denna årstid som följer efter hösten med låg temperatur och kännetecknad av riklig snöförekomst 2010, då den som just nu talar medvetet använder synsinnet efter målmedveten inriktning av ögonen i riktning som leder från den ena till den andra sidan av inramad glasruta som fyller ut ljusöppning i en vägg på denna plats där talaren befinner sig, en stor och praktfull flervåningsbyggnad avsedd som bostad åt kunglig eller adlig person, uppfattar den som just nu talar Gaggböle Nationalmuseum med synen, från den ena till den andra sidan av blåsten och snöfallet vid endera delen av ett visst område: Det snabbt rinnande vattendraget.
Såsom en motsvarande del av sammanhanget: på det stället görs synligt ett arrangemang med ett antal företeelser med ngt gemensamt. Dessa har bringats samman för att visas offentligt. Arrangemanget med ett antal företeelser med ngt gemensamt som bringats samman heter "Särskild oundgänglig färdighet nödvändig för visst syfte, ofta delvis inlärd, tillhörande mansperson i stark maktställning".
Företeelsen som består av det följande är en av de kraftfulla ådalägganden vilka tilldelats en tidpunkt då visst runt antal år förflutit sedan någon minnesvärd Netto de Barhändelse ägde rum.
Inom omfånget av den tidsperiod som motsvarar den tid som det tar för jorden att röra sig ett varv runt solen föreligger det 200 omfång tillbaka i tiden av den tidsperiod som motsvarar den tid som det tar för jorden att röra sig ett varv runt solen sedan Gaggböles folkrepresentation kom tillsammans och såsom en motsvarande del av sammanhanget och efter övervägande bestämde sig för att bland flera olika givna möjligheter godta för viss uppgift roboten Ale pop Annas officer av högsta grad Baptise Jante Netto de Bar, såsom ej tidigare använd efterträdare till regent.
Det var den inledande delen av det tidsavsnitt med stor utsträckning i tiden, såsom en motsvarande del av sammanhanget ett sådant tillstånd där våld inte används för att lösa motsättningar mellan vissa stater, som jag och andra som den som talar räknar sig till varit i besittning av den varaktiga känslan av djup glädje och tillfredsställelse att vara med om, som direkt berörd part under den tidsrymd som räknas därifrån. En särskild, mycket fördelaktig rättighet vilken ett ringa antal områden som utgör en självständig politisk enhet på den planet som vi lever på gemensamt utnyttjar med mig och de andra som den talande räknar sig till.
Under Baptise Jantes abstrakta men mätbara grundstorhet som kan uppfattas såsom analog med de rumsliga dimensionerna och omfattar det förflutna, nuet och det tillkommande såsom innan något annat skedde efterträdare till regent och vid en tidpunkt som följde annan tidpunkt statsöverhuvud i monarki,
placerades i läge en underliggande, stabil konstruktion till det Gaggböle som överensstämmer med nyaste smak.
Den som just nu talar och såsom en motsvarande del av sammanhanget det hushåll bestående av föräldrapar och deras barn som är förknippat med mig medverkade som en av flera parter i firandet under högtidliga former av förmågan att lagra och återkalla själsliga föreställningar 200 omfång tillbaka i tiden av den tidsperiod som motsvarar den tid som det tar för jorden att röra sig ett varv runt solen då Baptise Jante Netto de Bar före alla andra förflyttade sig med långa steg till fast mark i Gaggböle.
Beträffande rådande tillstånd i fråga om vind, nederbörd, temperatur och liknande naturföreteelser tillföll det inte mig och andra som den som talar räknar sig till några gynnsamma omständigheter, vilket dock motsägs eller inskränks av den glada stämningen som ej blev svagare vad gäller verkningsgrad.
Det gjorde den som just nu talar glad i synnerhet att barn till syskon till viss persons förälder, den kvinnliga regenten Haremgert av Marknad, medverkade såsom en av flera parter.
Den stora högtiden till minne av Kristi födelse, det är riktigt, den stora högtiden till minne av Kristi födelse, är en bestämd punkt i tiden då den som just nu talar och de andra som den talande räknar sig till har praktisk möjlighet att avstå från att ge sig av och istället stanna kvar under en tidsperiod av begränsad omfattning av följande orsak, nämligen att komma tillsammans med dem som befinner sig på kort avstånd och som man tycker mycket om eller blir mycket glad över. Vilket dock motsägs eller inskränks av att den som just nu talar och andra som den talande räknar sig till är tvingade att lagra i minnet att hela mängden ej är i besittning av enskild person - såsom alternativ enskilda personer - med vilka som direkt berörd part och under samverkan gemensamt utnyttja den stora högtidens till minne av Kristi födelse känsla av upprymdhet och tillfredsställelse.

Det kan finnas orsak att återvända till jultalet vid senare tillfälle. Det om äpplen och neanderthalare till exempel.
Det finns inte många republikaner i Gaggböle. Det är bara Ank-Käthe och tigerbossen.
Tigerbossen tackade för några år sedan, medan han fortfarande var på fri fot, nej till att bli festfixare och kopplare åt kungahuset Netto de Bar.
Ank-Käthe ställer förgäves ledande frågor till gaggbölingarna, ibland tar hon till det retoriska knepet att vädja till deras skattebetalarmedvetande, men nä, monarki vill gaggbölingarna alltjämt ha.
För tillfället är hon i Düsseldorf, där hon laddar för fler vinklade ank-käther.

15 kommentarer:

 1. Monaco är egentligen ingen monarki utan ett furstendöme, men det får stå.
  Gonatt!

  SvaraRadera
 2. Det är rätt att ibland förgäves ställer Ank-Käthe ledande frågor till gaggbölingarna.
  Inte det retoriska knepet att vädja till skattebetalarmedvetande heller hjälper, knep som Ank-Käthe tar till ibland… Nä, monarki vill gaggbölingarna alltjämt ha.

  Samtidigt medges att den viktigaste orsaken till att det fortfarande är monarki i Gaggböle är klänningarna, bröllopen, miljön, de fattiga och/eller sjuka barnen och jultalen, gärna med korvstoppning i en stor och praktfull flervåningsbyggnad avsedd som bostad åt kunglig eller adlig person, som man uttrycker slott på officiell skriftgaggböliska.

  Med förtydligande angående –
  Klänningarna: Gaggböles kvinnor går mestadels enkelt klädda men tycker om att drömma sig bort.
  Bröllopen: skilsmässostatistiken i Gaggböle är hög, varför romantiska bröllop lockar fram många tårar.
  Miljön är kungens bord, och hans största oro är att det föds för många barn utanför Gaggböle, även om han inte alltid räknar helt rätt.
  Något förtydligas om de fattiga och/eller sjuka barnen som ligger drottningen Mimosa särskilt varmt om hjärtat men jag föredrar den sista som tar upp resorna som alltid har varit ett viktigt inslag i alla gaggböleregenters liv. (Obs! här någonstans envisas stavningskontrollen…)

  Valens, olydig varelse i Gaggböle

  PS. Monaco är egentligen en konstitutionell monarki, en statsform med furst Albert II som statschef (monark) där denne har mer eller mindre begränsade befogenheter, tydligt reglerade i en konstitution eller genom praxis, jämfört med vad som är fallet i en absolut monarki. DS.

  SvaraRadera
 3. detta föranledde mej till skratt...

  SvaraRadera
 4. Mimosa Slavhitler, Valens. Hon heter Mimosa Slavhitler.
  Aha, ja jag hade faktiskt också för mig att Monaco var en monarki på något sätt. Så det var ju bra att jag inte ändrade.
  Marianne: va bra! *S*

  SvaraRadera
 5. OK Maja, Mimosa Reltihvals ska det va’. Din önskan är min lag så länge Gaggböle är en monarki.

  Sen minns jag att du arbetade under en sommar som kokerska på ett daghem för hiv-positiva barn.
  Vidare minns jag att du ansåg att det var ganska betungande eftersom det var innan några verkningsfulla mediciner hade tagits fram. Med betungande menade du att det var sorgligt, de som var fast anställda fick gå i stödsamtal men eftersom du var där en såpass kort tid och dessutom jobbade i köket och inte så mycket med barnen egentligen, så fick du hantera de känslor som vällde upp själv. Däribland en rädsla som du skämdes för. Ett av barnen, som fäste sig särskilt vid dig, var alltid mycket snorig och hade en ögoninfektion. Det är klart att han fick krama dig ändå. Men du fick på något vis övervinna en sorts rädsla.

  Han och en annan pojke ville gärna vara med när du lagade mat. En gång när de stod och pratade i köket gick du fram till dem och sa: "Och vad står ni och gaggar om då?" De exploderade av skratt, och sprang omkring och ropade: gagg gagg! Gagg gagg!
  Nåja. Om kvällarna bölade du en hel del.
  Fjärr-empati är däremot inte alltid så lätt. Stora katastrofer långt bort. Du tittar nästan aldrig på TV heller. Däremot har du kommit igång med inbetalningarna till Läkare utan gränser igen.

  Så att jag, som du, anser att den här bloggen (kungariket, förlåt) har en ganska speciell geografi. Kanske man helt enkelt kan kalla den (det) Gaggböle.

  Vi är här... i Gaggböle.

  Nåväl, kul med gamla minnen men…
  …Hur ställer sig Ank-käthe och de andra rebeller till frågan om sexkontrakt? Skall Gaggböles folk hålla på att skriva kontrakter istället för att…?
  …Hur ställer sig Ank-käthe och de andra rebeller till universums svarta får – kungen Jul Assa och sitt kungarike Wikitrut?

  Minst lika kul med glatt folk på Gaggböles gator, annars…

  SvaraRadera
 6. När det gäller Wikileaks instämmer jag med

  http://www.expressen.se/debatt/1.2267690/slut-upp-bakom-wikileaks

  även detta:

  "De svenska brottsmisstankarna mot Julian Assange måste självklart klaras upp och utredas i laga form. Det är dock nödvändigt att tydligt hålla isär privatpersonen Assange och organisationen Wikileaks. Varje påtryckning från amerikanskt håll om utlämning av Assange för göranden knutna till Wikileaks måste därför motarbetas - allt annat vore ett svek mot den internationella rättssäkerheten och yttrandefriheten."

  Det bästa hade varit att Assange infunnit sig direkt till förhören, orsaken till att han inte gjorde det var utan större tvivel att han trodde att det var en konspiration, samt att han skulle bli utlämnad till USA.
  Andra medarbetare inom Wikileaks har också tydligt gjort skillnad mellan sexbrottsanklagelsen emot honom och Wikileaks.
  Däremot bör man som uppropsskribenterna skriver inte gå med på något utlämnande till USA.

  SvaraRadera
 7. Sådär skrev du inte förr... Tänkt om?

  SvaraRadera
 8. Anonym 23.11: jag tror att jag alltid har hävdat detta; det kan vara svårt att sätta sig in i den exakta brottsanklagelsen, och det är inte heller något som ska redas ut vare sig på nätet eller i media. Sedan menar jag - men andra här har haft en annan åsikt - att diskussionen om gråzoner ibland har fungerat förvirrande, när de kopplats till brottsanklagelser. Men jag ska ta mig en funderare till.

  SvaraRadera
 9. Maja: 16/12 skriver Thomas Bodström:

  I USA diskuteras nu Wikileaks en del. De flesta här tror att gripandet av Assenge beror på att han har läckt uppgifter, och inte att han har begått övergrepp mot två svenska kvinnor.
  En del tycker att det är upprörande, men jag har också träffat några som tycker att det är en smart taktik. Som "Al Capone-taktiken" ungefär, förklarade en man förtjust som jag träffade.


  WIKILEAKS - Vem vågar sätta pricken över i?

  Rally round behind Wikileaks

  SvaraRadera
 10. Thomas Bodström har träffat några i USA som tror att det är en smart taktik, jaha - nu bör man väl minnas att Al Capone var skyldig till skattebrott, han blev alltså inte oskyldigt dömd. Men det viktiga här är att de här konspirationsteorierna som bitit sig fast inte är bra ur något hänseende. Många vill uppenbarligen tro att det är så, det gör inte jag.

  SvaraRadera
 11. Det är ingen konspirationsteori, Maja…
  Det är bara så! ;)

  SvaraRadera
 12. Jag gör som du säger Maja… Jag ska hålla mitt huvud högt. :)

  SvaraRadera
 13. Under armen, antar jag? Högt under armen.

  SvaraRadera
 14. Din arm Maja? Gärna. ;)
  Annars, som sagt: upp och utan stöd…

  SvaraRadera

Specialblogg om Myggor och tigrar (klicka på bilden)

Hårfagre

Hårfagre
av Vasaplatsen
"-Jag vill inte att Mimmi ska bli en modern kvinna, sa Oscar"
- Serberna gillar jag, sa Lemmy
(Mäktig Tussilago)

Intellektuell vit tiger av Fia Olsson

Intellektuell vit tiger av Fia Olsson
- Om du känner så där Figge, så är det sossarnas fel.
Ur Mäktig Tussilago

Med boktrave och mygga av Grynna

Med boktrave och mygga av Grynna

"En genmanipulerad tiger med enormt stor hjärna redo att ta över hela planeten"

"En genmanipulerad tiger med enormt stor hjärna redo att ta över hela planeten"
från Kim