måndag 7 maj 2012

Hade jag varit språkmaterialist...grundformobskurantistiskmönsterav_0_medelstorordklassavböjningstabellpos indef sg u nomobskurantistiskpos indef sg u genobskurantistiskspos indef sg n nomobskurantistisktpos indef sg n genobskurantistisktspos indef pl nomobskurantistiskapos indef pl genobskurantistiskaspos def sg no_masc nomobskurantistiskapos def sg no_masc genobskurantistiskaspos def sg masc nomobskurantistiskepos def sg masc genobskurantistiskespos def pl nomobskurantistiskapos def pl genobskurantistiskas


... så hade jag kunnat publicera detta och kalla det för en dikt. 
(Men jag vill inte polemisera emot dessa poeter, bara skoja lite med dem).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Specialblogg om Myggor och tigrar (klicka på bilden)