onsdag 11 maj 2022

Så tjusig är den, yttrandefrihetsgrundlagsändringen

 Utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift kriminaliseras. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/10/utlandsspioneri/

 

straff­bart att under vissa omstän­dig­heter t.ex. obehöri­gen röja hemliga upp­gifter som före­kommer inom Sveriges inter­natio­nella sam­arbeten och som kan skada Sveriges för­hållande till någon annan stat eller en mellan­folklig orga­nisation

 

Det måste handla om en förberedelse för NATO-inträdet, för att förekomma läckor, avslöjanden i Wikileaks-anda. 

Om jag fattat det rätt träder lagen i kraft efter valet (det krävs ett val mellan att en grundlagsförändring klubbats igenom i Riksdagen och att den träder i kraft).

Men det här är inget som hugade Chelsea Mannings, Snowdens, Assanges ska bry sig om. Förbjuden frukt smakar bättre. 

Den som inte är beredd att döda för friheten och demokratin kan i stället överväga risken att sitta i fängelse några år, för sanningens skull. 
24 kommentarer:

Maja sa...

obs jag vet inte vilken straffpåföljd som väntar svenska Chelsea Mannings, men gissar att det beror på arten av hemligheten.

Maja sa...

Utvidgning av gränserna för vad som är att betrakta som landsförräderi. Bevara 30 statshemligheter, i stället för en.

Maja sa...

När svenskar skulle börja förberedas på vad ett natointräde innebär, cirkulerade som bekant den här stiliga frasen: Är du beredd att dö för Sverige? (För oss som är lite äldre är det rätt hisnande att se den här mentalitetshistoriska omvälvningen, jag jämförde tidigare journalisten - dogmatisk pacifist eller posör som språkpolis? - som ställde Stikkan Andersson mot väggen för att låten Waterloo - en frivol schlagerlåt, uppkallats efter ett slag där hundratusentals dog, var inte det cyniskt, osv, med den lika beskäftiga (fast mer odrägliga) journalisten som ställde en fråga till en flyende ukrainare varför han inte stannade kvar och slogs för sitt fosterland. Är du beredd att dö för Sverige, jag ska vara lite övertydlig nu: så kan man formulera det - dö för fosterlandet - om man vill låta det framstå som en moralisk skyldighet. Fy bubblan för dig som inte är beredd att offra ditt liv. Martyrskap. det hade varit mindre läckert, mindre hollywood att ställa frågan: är du beredd att döda för Sverige. Det hade blivit våldsporr.
I nutid har svenskar dödat afghaner. Det har varit frivilligt. Om någon tror att svenska politiker fått bättre omdöme sedan helt nyss, och att sålunda yttrandefrihetsgrundlagsändringen beror på innerlig omtanke om liv och inte om t.ex stormakters världsrykte och ekonomiska intressen, så att man är beredd att "folkförankra försvaret" med utökad värnplikt

Maja sa...

Slutsats: jag utgår ifrån att YFGÄ (yttrandefrihetsgrundlagsförändringen) debatteras flitigt i svenska tidningar, jag har missat det. Men vill påpeka att det är en jävla skillnad mellan att döda för yttrandefriheten och att sitta i fängelse för sanningen. Det vill säga, frukta inte, du lilla hop.

Maja sa...

Lite lustigt hur medierna har övergivit de publicistiska reglerna. Många utrikeskorrar kan inte låta bli att indignerat klämma i med "det är inte sant" "dom ljuger" tre gånger på raken, och det handlar då om saker som de inte kan ha särskilt god koll på själva.
Redan skenheligt land blir nu ännu mer förljuget. Vilket bananskal.

Maja sa...

Lite fascinerande att en militärpakt kallas "mellanfolklig organisation" - som om det var en folkrörelse.

Maja sa...

ok - det krävs ytterligare en votering om grundlagsändringen, efter valet. Dock svårt att tro att de som röstade för kommer att ändra sig. så på samma sätt som man kan anta att Sverige redan är med i de trettio, kan man nog förvänta sig att grundlagsändringen är så gott som införd redan.
Det innebär väl att nyhetsrapporteringen kommer att snävas in ytterligare - det är redan tydligt att det redan har skett, frivilligt, i Sverige.
Tänka sig, vilken dominoeffekt. Och allt detta för frihetens skull.

Maja sa...

YFGLÄ 2022.
Historiskt. Epokgörande.

Maja sa...

Man får nog lov att säga att svenska medier har förekommit den här grundlagsändringen, och bekvämt inrättat sig efter den.

Maja sa...

Nu ska jag inte vara sån, men vad är det som säger att den yttrandefrihetsgrundlagsändringen, YFGLÄ 2022, inte utgör en form av.... host host landsförräderi?

Maja sa...

Man kan trösta sig med att rysk lag inte kan tvinga soldater att åka till Ukraina. Det kommer säkert bli fler och fler desertörer. Och Putin kommer utan tvekan förlora kriget.
Vad har Sverige passat på att göra, under förevändning av invasionen?
YGFLÄ har förberetts ett bra tag, det är en stor grej att ändra yttrandefrihetsgrundlagen av militära skäl, nu är det inte helt visst hur den kommer att ändras eftersom den är lite vag, men den kan komma att användas för att stoppa visselblåsare à la Daniel Ellsberg
eller tidningar som vill rapportera om saker som kan göra "någon annan stat" irriterad.
Jag är inte rädd för att Sverige ska bli attackerat av Ryssland, det har jag aldrig varit, faktiskt inte heller under det kalla kriget. Nu kan det visserligen gå snett och det är enligt medier och politiker farligare än nånsin att bo här, men det är fortfarande inte en attack på Sverige jag befarar.

Maja sa...

inte helt visst hur den kommer att tillämpas, skulle det stå.
De flesta opinionsbildare och mediehus håller andan för att de är så angelägna om att Sverige går med i nato, så det just den här aspekten verkar inte debatteras så mycket. Men man kan ju föreställa sig vilket liv det hade blivit om man ändrat yttrandefrihetsgrundlagen så att det vore olagligt att stöta sig med grannen i Öst, av säkerhetsskäl.

Maja sa...

"opåkallat, omotiverat krig".
Rapporteringen har innehållit många tautologier, och när information blir så här eftertryckligt reduntant kan det börja likna en dementi in blanco (tror jag det heter).
Lite som när Vatikanstaten plötsligt dementerade att förre påven inte hade några barn. Det väckte nyfikenhet. Det kan vara osmart att dementera rykten ingen har hört.
Nu är det förstås så att SvT:s reporter förhåller sig till narrativet,
att USA hotade Ryssland i och med militärövningar på Krim; att ryssar i östra Ukraina var utsatta för övergrepp; att det fanns ett påtagligt och anmärkningsvärt inslag av nazism i Ukraina och att Ryssland gick in för att skydda ryssarna och slåss mot nazismen.
Det är därför reportern vill betona att det både är opåkallat och omotiverat. Det blir särskilt viktigt också nu när Finland och Sverige också går med i NATO: att Putin uppfattar NATO som ett hot är ett faktum som få vill bestrida, han har en stor NATO-noja. Men det blir då viktigt att betona (eller påstå) att det bara är en försvarsallians, och att inte bara invasionen utan även rädslan är opåkallad och omotiverad.

Maja sa...

Det är också intressant med rubriker i krigstid. "Hans verklighet är löjlig". Det är lite min favorit.

Maja sa...

Men om det nu finns en sådan törst efter saker värda att dö för kan nog det här leda till ny livlighet. Det kommer att finnas fler förutsättningar för meningsfulla brott mot yttrandefrihetslagarna, fler tillfällen för heroism som inte applåderas, tillbakaskickande av krigsmedaljer, mindre intresse för strömlinjeformad antikonformism och tomma tunnor som skramlar för att det låter modigt. Punkmodet är över, delar av vänstern tappar ena ögat

Maja sa...

Hur ska man se på Turkiets utspel - det kan hända att de ställer villkor för att rösta ja till ett svenskt natomedlemskap. Garantier för att Sverige ställer sig på Turkiets sida mot PKK, till exempel. Eller att det handlar om något slags kedjepåtryckningar.

Maja sa...

Riksidrottsförbundet vill stoppa ryska barn och ungdomar från att tävla i Sverige.
Ursäkta mig, men det här är faktiskt ondska.

Maja sa...

Kan det bli fråga om någon form av kohandel, i stil med utlämningen av egyptierna 2001? Turkiet kräver utlämning av PKK och/eller andra regimkritiska personer/minoriteter i Sverige, i utbyte mot att man röstar för Sverige i Nato.

Maja sa...

Det är absolut inte nödvändigt eller bråttom, det kommer att få en massa kedjeeffekter (både oförutsägbara och förutsägbara, och inte bara i förhållande till Ryssland utan till andra delar av Europa), och det leder knappast till en snabbare fred i Ukraina. Det stoppar alla möjligheter till diplomati, och åstadkommer instabilitet inte bara i den här regionen.
Klart slut, nu får de klara sig bäst de kan.

Maja sa...

Jag lider mer med det ryska folket än med det ukrainska. Det är en rättighet jag tar mig, rättare sagt det är inte en rättighet jag tar mig, det är en känsla.

Maja sa...

Använd inte våldtäkt som metafor.

DGTT sa...

Det här hade gått mig helt förbi. Har man röstat (första gången) redan? Vilka röstade vad?

Maja sa...

Inte konstigt att det undgått dig, och det här är en av de saker som är verkligt skandalösa med Sverige - det är en hysch-hysch-kultur, samtidigt som låtsasliberaler väsnas mycket om att det råder yttrandefrihet. Jag upptäckte det av en slump för några veckor sen, det var nån som nämnde grundlagsändringen i förbifarten i ett kommentarfält nånstans.

Första voteringen har ägt rum, det fanns ett parti som röstade emot, och det var V. Efter valet kommer det att bli ännu en votering, och eftersom beslutet om NATO-inträde redan är fattat, är det föga troligt att fler partier röstar emot.

Det är en något luddigt formulerad lag, "under vissa omständigheter" osv.
Det skulle vara intressant att undersöka om andra NATO-länder har liknande lagar, eller om det är en svensk specialitet.

Maja sa...

Sverige fortfarande vara "en stark röst mot kärnvapen"? Vem tror statsministern att hon lurar?