söndag 12 april 2009

Utifrån det jag och Manuel inte vet om camorran....

så skulle rånet på Ikea även kunna handla om ett insiderjobb.

Några vilda eller kvalificerade gissningar:

Klanen Moccia blev missnöjd med att kommunstyrelsen i Afragola blev upplöst (den kommunstyrelse som de hade i sitt grepp), och med att de inte fick igenom kravet att 200 Mocciaanslutna skulle få jobb på Ikea.

Kanske menar klanen att de även på andra vis inte har fått tillräckligt med fördelar av att Ikea ligger på deras marker.

Kanske har de försökt utöva utpressning utan framgång. Sådana framstötar måste ha ägt rum. Man kan inte befinna sig på camorraägd mark utan att få deras beskydd.

Rånet ägde rum då väktarna lämnade Ikea inför en värdetransport. Bytet: 200 tusen euro, en bra bit över två miljoner med dagens svaga krona.

Kanske är det sannolikast att det var klanen själv som låg bakom, aktivt eller mer passivt, snarare än några av deras fiender. I så fall godtog de rånet, mot att de fick en del av bytet.

Jag har hittat lite andra lustiga skriverier om Ikea i Afragola: "gli svedesissimi" på Ikea, "de jättesvenska" som är "genetiskt lagda åt ordning och disciplin" har fått problem med småstölder, är en kommentar jag hittat.

För nytillkomna läsare: Immacolata Capone tillhörde den klan som som styr i Afragola: hon blev mördad 2004. Mer om detta kan man finna i tidigare inlägg.

Det som är intressant är att ta reda på hur globaliseringen agerar, hur interaktionen mellan den officiella och den inofficiella ekonomin ser ut; hur svenskcamorrismen yttrar sig.

Förhållandet mellan verklighet och fiktion är förstås pikant, underhållande; att camorrister gillar samma filmer som icke-camorrister och inspireras av dem är inte ointressant, men det är systemet för handel och utbyte som borde diskuteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Specialblogg om Myggor och tigrar (klicka på bilden)